MANDALA - Website of Gabor Kovacs

                        KÖNYVEK  /  BOOKS

Az első manna íze, Litera- Túra, Pécs, 2022 , versek (e-könyv)

A kötet anyagának gerincét - a szerző összegző jellegű előszavával - azok a versek adják, melyek a Litera- Túra Irodalmi és Művészeti folyóiratban jelentek meg folytatólagosan.  (Litera- Túra)

Kattints ide az online változathoz! 

Mindenki olyan, mint Salvador Dalí, Litera-Túra, Pécs, 2020  (e-könyv)

"Valószínű, hogy már egy ideje figyeltek, mielőtt megszólítottak volna. Aztán halottam a hangjukat, de még nem ismertem fel, hogy kik is szólítanak, pontosabban, hallottam, hogy valakik kitartóan a nevemet ismételgetik. Feléjük fordulva hirtelen kívülről láttam magamat, mintegy az ő szemükkel, ahogy fekete télikabátomban és ugyancsak fekete siltes sapkámmal feszengek a meleg, tágas, központi előtérben..."

(A szemek titka)


Kattints ide az online változathoz!

Lépcsők Perszepoliszban, Litera- Túra, Pécs, 2019, versek (e-könyv)

Az egész viszonylatában: minden költemény egy-egy lépcsőfok csupán. Merre is? Alighanem az egó eltűnése felé. Költőnk már jóval korábbi verseiben is megfogalmazta más szavakkal, de a Lépcsők Perszepoliszban lapjain szintén vallja: „az ember kigyógyulhat önmagából”. A perszepoliszi lépcsők felidézése lényeglátáshoz (kenshō), spirituális felismeréshez (satori) vezet. A Kovács Gábor versvilágával most ismerkedő is azonnal érzékelheti: metafizikus, vallásos líra ez, méghozzá a heterodox fajtából. Nem egy bizonyos vallás vagy felekezet hittételeit önti verses beszédbe, hanem rövid, alkalmasint elliptikus, eretnek monológokat mond.

 

(Máté J. György)

 

 

 

 

 Kattints ide az online változathoz!

 

RECENZIÓ:

Litera-Túra Művészeti Magazin, 2019. szeptember 16. - Márkus László 

ELJÖVENDŐ JELEN, Pro Pannonia, Pécs, 2017        (esszék)

 A kész válaszokat tudókkal szemben Kovács Gábor mindig a válaszokat keresi írásaiban, ő a válasz-kereső, aki ugyanazon elmélyültséggel kutatja az élet csodáját és ezerszínű valóságát, mint a halál, a másvilág mibenlétét, vagy a különböző vallások, tanítások és dogmák jellegét, a tragikus történések mögöttes motivációit. Ugyanezt teszi akkor is, ha szellemi felfedezések és titkok nyomába ered, ha törökországi, németországi utazásairól szól, ha mintaadó alkotókkal (Bertók László és Lantos Ferenc) való találkozásait, vagy Eszterházy Péter önreflexív Hasnyálmirigynaplójának halálközeliségét eleveníti fel nagy beleérző képességgel.

                                                     (Szirtes Gábor)

   

 

   

 

   Kattints ide az online változathoz!

 

DERVISTÁNC, Pro Pannonia, Pécs, 2016                    (versek)

"A szem felnyiása önkéntelen, miként az írás is, ha eleven. Fölkelni e jelre, nem az óracsörgésre, nem az ébresz-tésre. Nem tudni, amit tudni kell. Ez a versírás nyitva tartott ablaka." (Kovács Gábor)

                            *

"A Te erőd nem a formai "cifrázások-ban", s nem a szokásos (európai) poétai eszköztár mesteri csillogtatásában, hanem a puritán szavakkal és a "szelíd percekkel" is kinyílvánítható (keleti) mögöttesben, gondolatiságban van. Azt is mondhatnám, hogy verseid nem a hivatalosok, hanem a választottak fülének szólnak"

                                                  (Bertók László)

                                                                *

"Nagyon tetszik a köteted, a legközelebb azok a verseid állnak hozzám, amelyek úgy "kelnek át önmagukon", hogy az átkelésen is még-már átkelőben vannak."  

                                                                                                                        (Koppány Márton)#mce_temp_url#

 Kattints ide az online változathoz!

 

Napsütötte eretnekségem, Pro Pannonia, Pécs, 2015 (esszék)

Kovács Gábor (Pécs, 1958) főiskolát, majd egyetemet végzett Pécsett, tanár, költő, író. Művei alkotói érzékenységről, elmélkedésre való hajlamról, a keleti kultúrákkal történő elmélyült kapcsolatról, a világgal - sajátosan felfogott - spontán viszonyról, a konvencionális megközelítésektől való - elvi alapon nyugvó - távolságtartásról tanúskodnak. Versei különböző lapokban, folyóiratokban (A helyzet, Sétatér, Együtt), majd az Egy sas délutánja (Duplex Kiadó, Pécs, 1999) című önálló kötetében jelentek meg. A keleti hatások, az indiai kulturális szokások kutatásainak eredménye Az özvegyégetés című könyve (Kelet Kiadó, Budapest, 2008). A végső valóság megismerése, rejtett belső tartalmak, új gondolati összefüggések feltárása, a tudat elengedhetetlen karbantartása, a használni akarás motiválták új könyvének írásait.

(Szirtes Gábor) 

 *

"Mi az, amit írás közben nem szándékozom tenni? Először is, nem bízom olyasmiben, ami nem működik bennem. Másodszor, nem teszek úgy, mintha tudnék valamit, holott nem tudom. Harmadszor, nem írok olyan témáról, ami ne érdekelne szorongatóan."

(Kovács Gábor)

 

 Kattints ide az online változathoz!

 

Borító 

*

 

 

 Az özvegyyégetés, Kelet Kiadó, Budapest, 2008         (esszéregény)           

A nyugati ember máig nem fedte fel magának Kelet titkait.  De korunkban legalább érdeklődik kultúrái iránt, sőt egyre nagyobb szenvedéllyel igyekszik érteni a régi és a mai Ázsiát. Végre sejti, hogy Kelet sokezer éves tapasztalata olyan szellemi kincs , mely neki is hasznára válhat.

A Keleti Könyvtár kötetei ezt a bölcs felismerést szeretnék erősíteni az olvasóban, kiadónk ezzel a sorozattal segíti a megismerésre vágyókat. Kelet kultúráiról magyar nyelven ma még mindig kevés a nagyközönségnek szánt megbízható olvasmány. Ezt a hiányt is pótolni szándékozik a sorozat.

Kovács Gábor Az özvegyégetés című kötete az egyik – évszázadok óta legkevésbé értett – indiai hagyomány okait, a borzongató szertartás körülményeit, részleteit tárja elénk. Szemléleti változást, újfajta megközelítést ajánl a megértéséhez. És lám, valóban megnyílik előttünk egy másik kultúra rejtett kapuja…

 Kattints ide az online változathoz!

*

RÁDIÓINTERJÚ:

ÖZVEGYÉGETÉS Rádió Aktív PÉcs, 2006, 05, 31. (16:48 perc) Riporterek: Bukta Csaba és Pápista Tibor 

Egy sas délutánja, Duplex Kiadó, Pécs, 1999                (versek)

Kovács Gábor (1958) verseinek varázslatos  képi világa a hétköznapok tünékeny jelenségei mellett a különböző kultúrák látszólag eltérő hagyományára utal vissza. Egyaránt érzékelteti az eleven, hamisítatlan élményt és az izzó szellemi hátteret. Erővel és mélységgel telített szemlélete egyszerre a keleti bölcsé és a nyugati gondolkodóé. Alkotói módszerét egy helyütt így jellemzi: "Csak azokra a szavakra figyelek, amelyek lélegeztetik tudatomat. A gondolatok forrása minden esetben rejtett és nem közelíthető meg tudatosan. Tény, hogy bármi, amire az emberi figyelem irányul, képes

alakot ölteni." Ajánlom e verseskötetet mindazoknak, akik szeretnek a sas hátán utazni.  - Vadas Gyula

 

 Kattints ide az online változathoz!

                FORDÍTÁS / TRANSLATION

MOTTÓ :

Létezik olyan köl tői törekvés, fölismerhető olyan versbeszédmód kortárs irodalmunkban is, amely mintegy céltudatosság nélkül végzi el munkáját. Nem célt érni akar, hanem utakat találni..." - Halmai Tamás